powrót

Innowacyjna przegroda budowlana Budman House

W wyniku realizacji projektu inwestycyjnego, obejmującego wdrożenie wyników prac B+R, do naszej oferty wprowadziliśmy nowy innowacyjny produkt, w postaci przegrody zewnętrznej jednowarstwowej do zastosowania w budowlanych konstrukcjach energooszczędnych, wykonanych głownie z elementów prefabrykowanych

Celem opracowania naszej innowacji było usunięcie wad i niedogodności występujących podczas produkcji przegród lekkiej obudowy ujawniających się podczas eksploatacji budynku. W związku z tym opracowaliśmy nową konstrukcję warstwy nośnej przegrody, która polega na:

– zastosowaniu przekładek izolacyjnych z twardej pianki poliuretanowej, zamknięto-komórkowej PUR w miejscach styku zewnętrznych powierzchni belek, z poszyciem połączonym bezpośrednio z zewnętrzną elewacyjną warstwą przegrody

– połączeniu w jeden monolit dwóch komponentów takich jak: drewno i dwuskładnikowa pianka poliuretanowa zamknięto-komórkowa PUR w jedną całość.

Dzięki efektowi synergii wyeliminowano efekt niekontrolowanego osiadania materiału izolacyjnego, a w konsekwencji tworzenia się mostków termicznych. Dodatkowo uzyskano zwiększoną wytrzymałość mechaniczną, nieosiągalną dotąd odporność na straty ciepła, zwiększoną odporność ogniową przegrody, możliwości zastosowania nowych technologii do budowy i wykończenia elewacji, a także możliwość montażu instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnątrz prefabrykatu.

Technologia ta została zgłoszona przez BUDMAN sp. z o.o. do ochrony w Urzędzie Patentowym pod numerem P.415383 w dniu 18.12.2015 r.

produkcja

Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych zapewniając:

– zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła, blisko o dwa razy, co umożliwia zmniejszenie grubości ściany przy spełnieniu dotychczasowych norm co do izolacyjności przegrody zewnętrznej,

– znaczące zmniejszenie strat ciepła w mostkach liniowych w stosunku do znanych przegród przez zastosowanie przekładek izolacyjnych,

– zwiększenie powierzchni użytkowej przy zachowaniu powierzchni zabudowy,

– zwiększenie odporności na dyfuzję pary wodnej przez przegrodę, co skutkuje poprawą parametrów fizycznych przegrody oraz wyprowadzeniem punktu kondensacji pary wodnej poza przegrodę,

– zapewnienie szczelności przegrody przy przypadkowym uszkodzeniu izolacji z folii podczas montażu wyposażenia domu,

– eliminację efektu niekontrolowanego osiadania materiału izolacyjnego, a w konsekwencji tworzenia się mostków termicznych,

– odporność na gryzonie, grzyby i pleśnie,

– znaczącą poprawę statyki przegrody w zakresie sztywności konstrukcji, wytrzymałości na ściskanie, zginanie, zwichrzenie elementów, odporności na parcie i ssanie wiatru przez

– oszczędność zużycia materiałów i surowców, na przykład drewna – brak odpadów materiału izolacyjnego, poprzez precyzyjne aplikowanie pianki poliuretanowej,

– zmniejszenie ciężaru i kubatury elementów, co powoduje zmniejszenie kosztów transportu i zmniejszenie powierzchni magazynowania materiału izolacyjnego,

– możliwość zastosowania nowych technologii do budowy i wykończenia elewacji,

– znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, energii cieplnej i paliw niezbędnych do wyprodukowania i montażu prefabrykowanych domów drewnianych.

Produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu pt. „Wdrożenie na rynek budownictwa energooszczędnego innowacyjnego produktu – przegrody zewnętrznej jednowarstwowej, zapewniającej pełną izolacyjność i wytrzymałość”, nr projektu POIR.03.02.01- 06-0026/17, w ramach realizacji projektu 3.2.1 „Badania na rynek” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wyślij udostępnij
Zespół Budman House autor artykułu


Może Cię zainteresować

Nowoczesny Houseboat „Kazik”

Nowoczesny dom na wodę (Houseboat)

ZOBACZ
Dom 150m2 pod Warszawą!

Realizacja parterowego domu jednorodzinnego pod Warszawą

ZOBACZ
Dom Awokado 2 w odświeżonej odsłonie!

Realizacja domu jednorodzinnego w miejscowości Srebrzyszcze w województwie Lubelskim

ZOBACZ
„Mary” w wersji parterowej

Realizacja domu jednorodzinnego w miejscowości Srebrzyszcze w województwie Lubelskim

ZOBACZ
Nowoczesna stodoła o powierzchni 146m2

Realizacja domu jednorodzinnego w miejscowości Srebrzyszcze w województwie Lubelskim

ZOBACZ
Nowoczesny budynek jednorodzinny

Realizacja domu jednorodzinnego w miejscowości Srebrzyszcze w województwie Lubelskim

ZOBACZ
Realizacja ośrodka Ruciane Park

W artykule przedstawiamy fotorelację z realizacji Ośrodka Wypoczynkowego Ruciane Park w miejscowości Ruciane Nida

ZOBACZ
Całoroczny dom energooszczędny „Mary”

„Mary” to domek dostępny w różnych odmianach elewacyjnych, którego powierzchnia zabudowy nie przekracza 35m2

ZOBACZ
Pszczoły wiedzą co dobre. Poliuretan wykorzystywany do budowy uli

Bez pszczół nie ma życia na świecie. Niewątpliwie każdy na pewno spotkał się z tym stwierdzeniem. Co z tym wszystkim ma wspólnego poliuretan?

ZOBACZ
Realizacja domu parterowego Monica I w Chełmie

W artykule przedstawiamy Wam krótką fotorelację z realizacji energooszczędnego domu parterowego Monica I w technologii Budman House!

ZOBACZ
Czy budynek powinien „oddychać” przez ściany?

Termin oddychających ścian czy ogólnie budynku jest bardzo modny wśród haseł marketingowych firm wykorzystujących włókniste materiały jako izolację budynku.

ZOBACZ
Czy pompa ciepła się opłaca?

Nowy, ekologiczny trend jakim są pompy ciepła niewątpliwie budzi wiele pytań i wątpliwości.

ZOBACZ
Centralne ogrzewanie

i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w domach Budman House

ZOBACZ
Wentylacja domów Budman House

Prawidłowa wentylacja w budynku mieszkalnym odgrywa bardzo ważną rolę.

ZOBACZ

Budman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie na rynek budownictwa energooszczędnego innowacyjnego produktu – przegrody zewnętrznej jednowarstwowej, zapewniającej pełną izolacyjność i wytrzymałość”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek opracowanego w wyniku prac badawczo-rozwojowych innowacyjnego produktu – przegrody zewnętrznej, jednowarstwowej, przeznaczonej do sektora energooszczędnego budownictwa drewnianego.

W wyniku realizacji niniejszego projektu na rynek zostanie wdrożony innowacyjny w skali świata produkt do zastosowania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Zastosowane rozwiązanie ma charakter eko-innowacji oraz przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska zarówno pracami budowlanymi, jak i procesem samej eksploatacji budynku. Innowacyjne cechy konstrukcyjne i użytkowe produktu doskonale odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez potencjalnych odbiorców realizujących inwestycje budowlane, zwiększając wytrzymałość, szczelność oraz poprawiając charakterystykę energetyczną budynku.

Wartość projektu to: 9 878 130,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 336 625,00 zł