powrót

Centralne ogrzewanie

Emisja ogromnych ilości dwutlenku węgla przy wykorzystaniu kotłów na paliwa stałe czy ciekłe przyczynia się nie tylko do tworzenia efektu cieplarnianego, ale również do niezdrowego klimatu w najbliższej okolicy. Wówczas spotykamy się ze zjawiskiem „zawieszonego powietrza” i znanego już powszechnie smogu. Skutkuje to pogorszeniem naszego samopoczucia i zdrowia z powodu „kopciuchów”.

Przeciwieństwem tego jest idea ekologicznego budownictwa, czyli jak najmniejszy, negatywny wpływ na środowisko naturalne, więc urządzenia wykorzystane do ogrzewania domu i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w naszej technologii to pompy ciepła typu powietrze-woda lub kotły gazowe.

Obecnie pompy ciepła są najbardziej zaawansowanym i efektywnym sposobem na ogrzanie naszego domu, a także przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Pompy te pozyskują energię cieplną z powietrza zewnętrznego, nawet w bardzo niskich temperaturach zimą. Technologia użyta przy współczesnych pompach ciepła umożliwia osiąganie parametrów efektywności na bardzo wysokim poziomie. Już z jednego kW energii elektrycznej jesteśmy w stanie uzyskać 4,5 kW energii cieplnej. Doskonale współpracują z ogrzewaniem podłogowym czy grzejnikami.

Ale wróćmy do początku. 

Poniżej przedstawiamy zasadę działania pompy ciepła typu powietrze-woda: Powietrzna pompa ciepła to urządzenie, które dzięki wykorzystaniu powszechnie znanego czynnika chłodniczego, przekształca energię cieplną z powietrza w ciepło do celów użytkowych. Jak wiadomo z fizyki, energia cieplna z ośrodka o wyższej temperaturze jest przekazywana zawsze do ośrodka o niższej temperaturze. Doskonale obrazuje to przykład wstawionego kubka z gorącą herbatą w śnieg. Śnieg wokół kubka roztopi się, co oznacza, że energia cieplna z herbaty została przekazana do śniegu.Podobnie pracuje czynnik chłodniczy, wykorzystywany również w naszych lodówkach. Podczas gdy na zewnątrz mamy temperaturę -10 ‘C, temperatura czynnika chłodniczego jest znacznie niższa. Dzięki temu to powietrze staje się ośrodkiem o temperaturze wyższej i przekazuje swoje ciepło do czynnika chłodniczego, którym jest freon.

Do podstawowych elementów urządzenia należą:

  • Sprężarka (kompresor) – jest to serce pompy ciepła, które umożliwia efektywny obieg czynnika chłodniczego w układzie. To ona spręża czynnik w postaci gazu, podnosząc tym samym jego ciśnienie oraz temperaturę.

  • Parownik – jest to wymiennik ciepła, w którym czynnik chłodniczy w postaci ciekłej o niskiej temperaturze pobiera energię z powietrza atmosferycznego.

  • Skraplacz – jest to również wymiennik ciepła, jednak do jego wnętrza wpływa czynnik chłodniczy w postaci gazu o wysokiej temperaturze, który przekazuje to ciepło do ciepłej wody użytkowej lub na cele c.o .

  • Zawór rozprężny – jest to element do którego czynnik chłodniczy wpływa w postaci ciekłej, zostaje zdławiony, przez co obniża jego ciśnienie i temperaturę, przywracając go tym samym do pierwotnej formy.

Natomiast sam cykl chłodniczy wygląda następująco:

  1. Energia cieplna pobierana jest z powietrza zewnętrznego.

  2. Następnie ciekły czynnik o niskiej temperaturze (który jest w parowniku (jednostki zewnętrznej), pochłania ciepło z powietrza, a następnie zmienia swój stan skupienia w postać gazową.

  3. Dalej czynnik ten trafia do sprężarki, która to podwyższa jego temperaturę i ciśnienie oraz tłoczy dalej.

  4. W kolejnym etapie freon o wysokiej temperaturze w postaci gazowej trafia do skraplacza, a tam oddaje całą swoją energię cieplną do wody, po czym zmienia swój stan skupienia na ciekły.

  5. W ostatnim etapie czynnik płynie do zaworu rozprężnego, w którym jest obniżane jego ciśnienie oraz temperatura. Cały cykl powtarza się od początku.

(Cykl pracy czynnika chłodniczego w pompie ciepła typu powietrze-woda)

Istotnym argumentem za wybraniem pompy ciepła jest fakt, że w porównaniu do kotłów na paliwo stałe, ciekłe czy gazowe, energia elektryczna potrzebna do wytworzenia niezbędnego ciepła wnosi zaledwie jedną czwartą. Pozostałe ¾ energii wykorzystywane jest z energii odnawialnej – powietrza.Pompy ciepła, dzięki wykorzystaniu ekologicznego czynnika R32, nie wpływają na niszczenie warstwy ozonowej, a także posiadają bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, a jego współczynnik GWP wynosi zaledwie 675. Ktoś może zapytać, a co z emisją CO2 ? Jest ona obecna, ale w znikomym stopniu. Pompa pobiera prąd, który jest wytwarzany z węgla, zatem mamy do czynienia z emisją CO2. Jednak należy pamiętać, że jest to prąd wytworzony przez elektrownię, zatem pompa sama w sobie nie wytwarza CO2 i nie truje sąsiadów w okolicy.

wyślij udostępnij
Zespół Budman House autor artykułu


Może Cię zainteresować

Nowoczesny Houseboat „Kazik”

Nowoczesny dom na wodę (Houseboat)

ZOBACZ
Dom 150m2 pod Warszawą!

Realizacja parterowego domu jednorodzinnego pod Warszawą

ZOBACZ
Dom Awokado 2 w odświeżonej odsłonie!

Realizacja domu jednorodzinnego w miejscowości Srebrzyszcze w województwie Lubelskim

ZOBACZ
„Mary” w wersji parterowej

Realizacja domu jednorodzinnego w miejscowości Srebrzyszcze w województwie Lubelskim

ZOBACZ
Nowoczesna stodoła o powierzchni 146m2

Realizacja domu jednorodzinnego w miejscowości Srebrzyszcze w województwie Lubelskim

ZOBACZ
Nowoczesny budynek jednorodzinny

Realizacja domu jednorodzinnego w miejscowości Srebrzyszcze w województwie Lubelskim

ZOBACZ
Realizacja ośrodka Ruciane Park

W artykule przedstawiamy fotorelację z realizacji Ośrodka Wypoczynkowego Ruciane Park w miejscowości Ruciane Nida

ZOBACZ
Całoroczny dom energooszczędny „Mary”

„Mary” to domek dostępny w różnych odmianach elewacyjnych, którego powierzchnia zabudowy nie przekracza 35m2

ZOBACZ
Pszczoły wiedzą co dobre. Poliuretan wykorzystywany do budowy uli

Bez pszczół nie ma życia na świecie. Niewątpliwie każdy na pewno spotkał się z tym stwierdzeniem. Co z tym wszystkim ma wspólnego poliuretan?

ZOBACZ
Realizacja domu parterowego Monica I w Chełmie

W artykule przedstawiamy Wam krótką fotorelację z realizacji energooszczędnego domu parterowego Monica I w technologii Budman House!

ZOBACZ
Czy budynek powinien „oddychać” przez ściany?

Termin oddychających ścian czy ogólnie budynku jest bardzo modny wśród haseł marketingowych firm wykorzystujących włókniste materiały jako izolację budynku.

ZOBACZ
Czy pompa ciepła się opłaca?

Nowy, ekologiczny trend jakim są pompy ciepła niewątpliwie budzi wiele pytań i wątpliwości.

ZOBACZ
Innowacyjna przegroda budowlana Budman House

Nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych.

ZOBACZ
Wentylacja domów Budman House

Prawidłowa wentylacja w budynku mieszkalnym odgrywa bardzo ważną rolę.

ZOBACZ

Budman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie na rynek budownictwa energooszczędnego innowacyjnego produktu – przegrody zewnętrznej jednowarstwowej, zapewniającej pełną izolacyjność i wytrzymałość”.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek opracowanego w wyniku prac badawczo-rozwojowych innowacyjnego produktu – przegrody zewnętrznej, jednowarstwowej, przeznaczonej do sektora energooszczędnego budownictwa drewnianego.

W wyniku realizacji niniejszego projektu na rynek zostanie wdrożony innowacyjny w skali świata produkt do zastosowania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Zastosowane rozwiązanie ma charakter eko-innowacji oraz przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska zarówno pracami budowlanymi, jak i procesem samej eksploatacji budynku. Innowacyjne cechy konstrukcyjne i użytkowe produktu doskonale odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez potencjalnych odbiorców realizujących inwestycje budowlane, zwiększając wytrzymałość, szczelność oraz poprawiając charakterystykę energetyczną budynku.

Wartość projektu to: 9 878 130,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 336 625,00 zł